Solutii de finantare

 • Despre noi

              De ce noi?

 • Legislatie

  Detalii despre programele de finantare si...

 • Blog

  Zona destinata utilizatorilor inregistrati.

 • Contact

  Completeaza formularul si vei fi contactat in cel mai scurt timp.

Nivelul scazut de utilizare de catre IMM-urile din Romania a fondurilor structurale reprezinta, la momentul de fata, un impediment major pentru capacitatea acestora de a concura cu succes pe pietele de profil din Uniunea Europeana si implicit pentru cresterea competivitatii acestora. Lipsa infrastructurii, cunostintelor si abilitatilor specifice accesarii acestor fonduri constituie principalul obstacol in calea obtinerii de ajutoare financiare nerambursabile.
Dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii pe aceasta directie necesita o activitate sustinuta de informare, pregatire si intocmire a documenatiei necesare accesarii fondurilor structurale.

VRSD CONSULTING vine in intampinarea acestor nevoi cu patru componente dedicate:

  • consultanta in vederea accesarii fondurilor structurale,
  • consultanta in domeniul managementului proiectului,
  • consultanta in vederea obtinerii de finantare bancara,
  • consultanta in identificarea solutiilor de garantare a creditelor.

Componenta de consultanta in vederea accesarii fondurilor structurale, consta in:

  • informarea si consilierea IMM-urilor privind institutiile europene, piata unica europeana, programe de finantare in cadrul fondurilor structurale;
  • consultanta in vederea accesarii fondurilor structurale prin:
 • intocmirea cererilor de finantare si a documentatiei aferente accesarii finantarii nerambursabile;
 • intocmirea studiului de fezabilitate si a planului de afaceri necesar accesarii finantarii;
 • incadrarea proiectelor pentru finantare nerambursabila in functie de criteriile de eligibilitate stabilite prin programele de finantare;
 • structurarea finantarii;
 • consultanta privind aspecte de mediu, achizitii etc. conform cerintelor finantatorilor si legislatiei romanesti in vigoare.

Componenta de consultanta in domeniul managementului proiectului, consta in:

 • Asistenţă şi consultanţă de specialitate în vederea semnării contractului de finanţare;
 • Asistenţă în întocmirea dosarelor de achiziţii şi respectarea tuturor prevederilor în vigoare ale legislaţiei în domeniul achiziţiilor, conform normelor interne ale Autorităţii Contractante pentru achiziţii;
 • Asistenta în întocmirea caietelor de sarcini pentru toate achiziţiile legate de proiect care se vor desfăşura pe perioada implementării proiectului;
 • Realizarea procedurii de atribuire a contractelor în acord cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice;
 • Asigurarea participării alături de echipa de proiect a clientului în comisia de evaluare şi selecţie a ofertelor, urmărirea progresului conform planului de proiect şi raportarea către firmă a progresului realizat, comparativ cu planificarea iniţială;
 • Informarea si consilierea IMM-urilor privind implementarea proiectului de investitii si managementul acestuia;
 • Coordonarea activităţilor si menţinerea legăturii in permanenţă cu autoritatea contractantă care, în vederea asigurării conformităţii documentaţiei cu toate modificările solicitate;
 • Întocmirea tuturor dosarelor de plată in conformitate cu cerinţele Autorităţii Contractante;
 • Urmărirea aplicării măsurilor de informare si publicitate pe perioada implementării proiectului, astfel încât să se asigure vizibilitatea proiectului si a acţiunilor pe care acesta şi le propune;
 • Întocmirea rapoartelor de progres ale proiectului
 • Întocmirea raportului final al proiectului
 • Elaborarea documentaţiei de rambursare pe etapele proiectului în timp util şi depunerea documentaţiei la sediul Organismului Intermediar al programului conform cerinţelor contractului de finanţare.
 • Asigurarea unei implementări eficiente a proiectului şi întreţinerea unei comunicări optime între echipa de proiect a beneficiarului şi autoritatea contractantă.
 • Reprezentarea clientului în faţa Autorităţii Contractante: reprezentarea la vizitele de evaluare pe teren a proiectului, redactarea răspunsurilor la solicitările de clarificări ale Autorităţii Contractante

Componenta de consultanta in vederea obtinerii de finantare bancara, consta in:

 • identificarea celor mai bune solutii de finantare pentru IMM-uri;
 • consultanta in vederea intocmirii dosarului de creditare:
 • intocmirea cererilor de credit si a documentatiei aferente accesarii finantarii bancare;
 • intocmirea studiului de fezabilitate si a planului de afaceri necesare;
 • consultanta privind structurarea finantarii (perioada de gratie, grafice de rambursare, utilizarea creditului);
 • monitorizarea derularii creditului (scadenta rate credit si dobanda, scadenta polite de asigurare credit, scadenta comisioane, informari privind soldul creditului etc.);
 • intocmirea documentatiei necesare utilizarii creditului.

Componenta de consultanta in identificarea solutiilor de garantare a creditelor, consta in:

 • identificarea solutiilor de garantare a creditelor;
 • consultanta privind structurarea garantiilor si modului de constituire a acestora;
 • consultanta in vederea intocmirii dosarului de garantare pentru institutiile de garantare a creditelor:
 • intocmirea cererilor de garantare si a documentatiei aferente;
 • intocmirea studiului de fezabilitate si a planului de afaceri necesare;
 • consultanta privind structurarea finantarii (perioada de gratie, grafice de rambursare, utilizarea creditului);
 • monitorizarea derularii creditului (scadenta rate credit si dobanda, scadenta polite de asigurare credit, scadenta comisioane etc.);
 • intocmirea documentatiei necesare utilizarii creditului.

Beneficii:

 • acces mai facil la finantare prin consultanta specializata in domeniul fondurilor structurale, finantarii bancare si managementul proiectului,
 • propuneri eficiente de finantare si garantare pentru proiectele structurale,
 • capacitatea de a fi competitivi pe piata prin transformarea provocarilor generate de procesul de integrare in oportunitati de afaceri
SEO