Legislatie generala

 • Despre noi

              De ce noi?

 • Legislatie

  Detalii despre programele de finantare si...

 • Blog

  Zona destinata utilizatorilor inregistrati.

 • Contact

  Completeaza formularul si vei fi contactat in cel mai scurt timp.

Regulamente europene în limba engleză

Regulament 1080/2006, referitor la Fondul European de Dezvoltare Regională
Regulament 437/2010 de modificare a Regulamentului 1080/2006
Regulament 397/2009, de modificare a Regulamentului 1080/2006
Regulament 437/2010, de modificare a Regulamentului 1080/2006
Regulament 1081/2006, referitor la Fondul Social European
Regulament 396/2009, de modificare a Regulamentului 1081/2006
Regulament 1082/2006, referitor la grupările europene de cooperare teritorială
Regulament 1083/2006, prevederi generale cu privire la Instrumentele Structurale
Regulament 539/2010 de modificare a Regulamentului 1083/2006
Regulament 284/2009, de modificare a Regulamentului 1083/2006

Regulament 1084/2006, referitor la Fondul de Coeziune
Regulament 1828/2006, cu privire la implementarea Regulamentului 1083/2006
Regulament 1341/2008 de modificare a Regulamentului 1828/2006
Regulament 846/2009 de modificare a Regulamentului 1828/2006
Regulament 1628/2006
Regulamentul 539/2010, de modificare a Regulamentului 1083/2006

 

Regulamente europene ajutor de stat

Reg. CE nr. 68/2001 – abrogat prin Reg. CE nr. 800/2008
Reg. CE nr. 70/2001 – abrogat prin Reg. CE nr. 800/2008
Reg. CE nr. 2204/2002 – abrogat prin Reg. CE nr. 800/2008
Reg. CE nr. 1628/2006 – abrogat prin Reg. CE nr. 800/2008
Reg. CE nr. 800/2008
Reg. CE nr. 1998/2006

 

Regulamente europene în limba română

Regulament 1080/2006, referitor la Fondul European de Dezvoltare Regională
Regulament 397/2009, de modificare a Regulamentului 1080/2006
Regulament 1081/2006, referitor la Fondul Social European
Regulament 396/2009, de modificare a Regulamentului 1081/2006
Regulament 1082/2006, referitor la grupările europene de cooperare teritorială
Regulament 1083/2006, prevederi generale cu privire la Instrumentele Structurale
Regulament 284/2009, de modificare a Regulamentului 1083/2006

Regulament 1084/2006, referitor la Fondul de Coeziune
Regulament 1828/2006, cu privire la implementarea Regulamentului 1083/2006

 

Tratatul de la Lisabona

Draft Tratatul de la Lisabona

Pentru a veni în întâmpinarea problemelor cu care se confruntă Uniunea Europeană, statele membre au lansat cu prilejul Consiliul European din 23-24 martie 2000, Strategia Lisabona. Scopul declarat al acestei strategii este acela de a revigora politicile comunitare, pe fondul a două provocări majore care afectau economia şi societatea: globalizarea şi dezvoltarea cu repeziciune a societăţii informaţionale.
Procesul de globalizare implică creşterea concurenţei în toate sectoarele economiei. Dezvoltarea societăţii informaţionale presupune o reformă radicală a sistemului de educaţie din Europa şi asigurarea învăţării pe tot parcursul vieţii pentru cetăţenii europeni.Obiectivul Strategiei Lisabona îşi propune transformarea Uniunii într-un spaţiu mai atractiv pentru investiţii şi muncă, promovarea cunoaşterii şi inovării şi crearea de locuri de muncă mai numeroase şi mai bune.
Pentru perioada de programare financiară 2007-2013, statelor membre li s-a solicitat alocarea anumitor sume din fondurile structurale pe care urmează să le primească pentru finanţarea proiectelor legate de îndeplinirea obiectivelor Strategiei Lisabona.
În acest context, România a elaborat – în conformitate cu recomandarile Comisiei Europene şi cu practica celorlalte state membre – Programul Naţional de Reforme pentru Strategia Lisabona Relansată.

 

SEO