Ghidul solicitantulu...

 • Despre noi

              De ce noi?

 • Legislatie

  Detalii despre programele de finantare si...

 • Blog

  Zona destinata utilizatorilor inregistrati.

 • Contact

  Completeaza formularul si vei fi contactat in cel mai scurt timp.

Ghidul solicitantului pentru beneficiarii privați

Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere

Ministerul Fondurilor Europene a publicat, spre consultare, Ghidul solicitantului pentru beneficiari privați – Axa Prioritara 2 –Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă.

Beneficiarii eligibili pentru această acțiune  sunt: IMM-urile, care depun o cerere de finanţare singure sau ca lider al unui consorţiu de IMM -uri şi care fac parte din clustere centrate pe domeniul TIC. Cererea de proiecte va fi de tip „depunere continuă, cu ierahizare”.

Programul Operaţional Competitivitate (POC) include două axe prioritare, şi anume:

Axa Prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor;

Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă.

Pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor, alocarea financiară este de 531 milioane euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), din care Acţiunea 2.2.1 – Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, are o alocare financiară de 59,7 milioane euro fonduri publice, din care 50 milioane euro din FEDR.

Sprijinul se acordă pentru beneficiarii care desfăşoară activități doar în anumite domenii de activitate, cum ar fi:

–          Fabricarea subansamblurilor electronice (module), Cod CAEN 2611

–          Fabricarea altor componente electronice, Cod CAEN 2612

–          Fabricarea echipamentelor de comunicații, Cod CAEN 263

–          Activități de servicii în tehnologia informației, Cod CAEN 620

–          Cercetare-dezvoltare în ştiințe naturale şi inginerie, Cod CAEN 721

 

Finanțările vor viza dezvoltarea de produse/servicii TIC inovative prin:

–          Investiţii în active corporale şi necorporale în cadrul unei investiţii iniţiale,

–          Investiţii în cercetare industrială şi dezvoltare experimentală,

–          Investiţii în proiecte de inovare ale IMM-urilor,

–          Investiţii în proiecte de inovare de proces şi organizaţionale

 

Pentru un proiect, valoarea minimă de finațare va fi de 1.600.000 lei dar valoarea maximă de finanțare poate ajunge până la 3.240.000 lei.

Activități eligibile :

Următoarele categorii de activităţi sunt eligibile pentru finanţare în cadrul prezentei acţiuni – schema de ajutor de stat:

–          achiziţionarea de active corporale: hardware IT şi alte dispozitive aferente, amenajare Data Center pentru instalare echipamente TIC etc.

–          achiziţionarea de active necorporale: aplicaţii software, licenţe, configurare şi implementare baze de date, soluţii semnătură electronică etc.

–          cercetare industrială sau dezvoltare experimentală: cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu instrumentele/echipamentele/aferente cercetării contractuale etc.

–          inovare destinată IMM-urilor: obţinere/validare/protejare brevete, cheltuieli pentru detaşarea de personal cu înaltă calificare etc.

–          inovare organizaţională: cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu cercetarea contractuală, cheltuieli cu echipamente/instrumente/materiale consumabile etc.

Ghidul solicitantului este publicat spre consultare pe site-ul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale, http://fonduri.mcsi.ro, la secţiunea Consultare publică, în perioada 27 martie  2015 – 15 aprilie 2015 sau se poate descărca în format PDF de aici .

Clarificarile referitoare la Ghid, precum si eventualele propuneri și sugestii pot fi transmise până la data de 15 aprilie a.c., către Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale la adresa de e-mail: fonduri.oipsi@msinf.ro, prin fax: 021.311.4155 sau prin corespondență la adresa: B-dul Libertatii 14, sector 5, Bucuresti. Persoană de contact Lucia Pașca.

 

Sursa: AM POSCCE, MSINF.Ro

 

Adauga un comentariu

Trebiue sa va autentificati pentru a posta comentarii.

SEO