MAEur: România a se...

 • Despre noi

              De ce noi?

 • Legislatie

  Detalii despre programele de finantare si...

 • Blog

  Zona destinata utilizatorilor inregistrati.

 • Contact

  Completeaza formularul si vei fi contactat in cel mai scurt timp.

MAEur: România a semnat un acord cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru asistenţă tehnică în vederea creşterii absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune

Ministrul afacerilor europene, Leonard Orban, reprezentând Guvernul României, a semnat la 21 noiembrie 2012, la București, un acord cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) privind acordarea de asistenţă tehnică ţării noastre în vederea creşterii ratei de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune în actualul exerciţiu bugetar al Uniunii Europene (2007-2013) şi în cel următor (2014-2020). Din partea BERD, acordul a fost semnat de Peter Stredder, director interimar pentru România al acestei instituții financiare internaționale.

Ceremonia de semnare a acordului a fost precedată, în cursul aceleiași zile, de prima reuniune la nivel înalt organizată de Ministerul Afacerilor Europene pentru coordonarea expertizei furnizate României de instituțiile financiare internaționale în vederea creșterii absorbției fondurilor structurale și de coeziune. La această întâlnire, prezidată de ministrul Leonard Orban, au participat reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale, ai Comisiei Europene, precum și ai ministerelor responsabile pentru domeniile în care va fi furnizată expertiza Băncii Mondiale, a Băncii Europene de Investiții și a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Acordul cu BERD cuprinde elementele generale ale colaborării care răspund nevoilor de dezvoltare ale României, urmând ca sprijinul pentru implementarea proiectelor să fie acordat beneficiarilor şi/sau autorităţilor de management ale programelor operaţionale în baza unor contracte de servicii.
Într-o primă etapă, BERD va acorda Românei asistență tehnică pentru trei domenii: eficienţa energetică, dezvoltarea de servicii și proiecte municipale, precum și exploatarea privată şi comercială a infrastructurii (asistenţa pentru dezvoltarea unor politici de stabilire a tarifelor care pot să promoveze exploatarea comercială). Până la data încetării prezentului acord, guvernul poate solicita în orice moment servicii în alte domenii sau sectoare, BERD urmând să le dea curs în măsura în va dispune de personalului competent necesar.

Costurile expertizei furnizate de BERD în baza acestui acord vor fi rambursate din asistenţa tehnică cuprinsă în cadrul fondurilor structurale şi de coeziune de care beneficiază România, respectiv Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT) şi axele prioritare de asistenţă tehnică din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) și a Programului Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu).
Astfel, prin prezentul Acord România nu îşi asumă angajamente financiare suplimentare față de cele deja asumate prin programele operaţionale derulate în prezent, respectiv asigurarea contribuţiei naţionale de 10-25% la asistenţa tehnică implementată prin fondurile structurale şi de coeziune.

Elemente de context
La 26 ianuarie 2012, România a semnat memorandumuri de înțelegere Banca Mondială (BM) și cu Banca Europeană de Investiții (BEI), care au intrat în vigoare la 26 aprilie, respectiv 30 aprilie 2012. În general, aceste memorandumuri vizează două tipuri de sprijin: orizontal şi pentru nevoi specifice.

Sprijinul orizontal urmărește, în cazul Băncii Mondiale, consolidarea capacităţii administrative a autorităţilor de management, a organismelor intermediare şi a beneficiarilor publici, precum şi optimizarea cadrului legislativ naţional şi a cadrului de reglementare cu impact asupra absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune.

În privinţa Băncii Europene de Investiţii, sprijinul orizontal este acordat pentru proiectele sau programele de investiţii cofinanţate sau incluse pe lista celor prevăzute a fi cofinanţate de acest organism financiar internaţional. Banca Europeană de Investiţii poate sprijini măsuri de consolidare a capacităţii instituţionale care să contribuie la o implementare eficace, eficientă şi oportună a proiectelor. BEI poate acorda asistenţă tehnică pentru a îmbunătăţi procedurile administrative de implementare a proiectelor şi poate furniza consultanţă directă echipelor cheie de proiect şi celor mai importante departamente care gestionează astfel de proiecte. Totodată, BEI poate sprijini consolidarea capacităţii şi formării profesionale a experţilor locali, în vederea implementării unor astfel de proiecte.

Nevoile specifice menţionate se referă la implementarea programelor operaţionale finanţate din fondurile structurale şi de coeziune.

 

Adauga un comentariu

Trebiue sa va autentificati pentru a posta comentarii.

SEO