10 erori în redacta...

 • Despre noi

              De ce noi?

 • Legislatie

  Detalii despre programele de finantare si...

 • Blog

  Zona destinata utilizatorilor inregistrati.

 • Contact

  Completeaza formularul si vei fi contactat in cel mai scurt timp.

10 erori în redactarea proiectelor de finanţare

În urma informațiilor primite de la Directorul General Adjunct al Agenției Naționale pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), am identificat cele mai frecvente erori pe care beneficiarii le fac în implementarea proiectelor de finanțare.

Printre aceste greșeli amintim:

 1. Atașarea de oferte identice la cererea de finanțare va duce la neeligibilitatea achizițiilor.
 2. Întocmirea proiectelor de către firme de consultanță, folosind același conținut copiat de la un dosar la altul. Acest fapt are ca și consecință trecerea sumelor ce reprezintă serviciile de consultanță ca sume neeligibile.
 3. Neinformarea cu privire la condițile programului FEADR ce includ criterii de eligibilitate, criterii de selecție, etc.
 4. Necunoașterea conținutului propriului proiect poate implica anumite obligații contractuale care nu vor putea fi respectate. Nu este suficient să cunoaștem doar obiectul contractului, atunci când în planul de finanțare avem investiții cum ar fi achizitii de aparatura tehnică sau construcții.
 5. Perioada de realizare a proiectului trebuie stabilită realist. Au fost semnalate multe cazuri în care apare o necesitate de a prelungi contractul de finanțare prin acte adiționale sau chiar anularea proiectului din cauza depășirii perioadelor programate pentru depunerea dosarelor.
 6. S-au înregistrat probleme cu actele de proprietate ale terenurilor/imobilelor aduse ca documentație la dosar.
 7. De asemenea, proiectele care au mai multe puncte de lucru plasate în diferite localități, de cele mai multe ori nu prezintă certificate fiscale de la toate punctele de lucru.
 8. Neplanificarea soluților tehnice ce se vor adopta prin implementarea proiectului deseori duce la adoptarea de soluții noi considerate superioare celor din faza studiului de fezabilitate.
 9. La investițiile care implică modernizări (Măsura 123), solicitanții au obligația să prezinte actul doveditor asupra clădirii în care se desfășoară activitatea productivă.
 10. Multe din dosare sunt declarate neeligibile datorită folosirii în mod eronat al cursului euro BNR în locul celui de la European Central Bank. Această condiție este stipulată foarte clar în Ghidul Solicitantului.

10-erori-în-redactarea-proietelor-de-finanţare”O mare atenție trebuie acordată și cererii de finanțare, dar și necesitatea corelării informațiilor declarate cu documentația depusă la dosar”, declară tot Nicolae Popa, Directorul General Adjunct al Agenției Naționale pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), care ne oferă anumite exemple punctuale cum ar fi:

 1. Nu se completează obiectivele investiţiei;
 2. Nu se încadrează corect tipul investiţiei: modernizare/ extindere, sau investiţie nouă;
 3. Nu se completează corect codul CAEN, menţionându-se eronat codul CAEN al activităţii principale şi nu codul CAEN al activităţii finanţate prin proiect.
 4. În Bugetul Indicativ la utilajele cu montaj, preţul montajului nu este completat distinct la cap. 4.1, ci este inclus în mod eronat în preţul utilajelor prevăzute a se achiziţiona;
 5. În adeverinţa de la bancă nu se regăsesc datele de identificare ale băncii (adresa, telefon);
 6. În declaraţia pe proprie răspundere se bifează că beneficiarul are datorii către instituţiile de credit, deşi din graficul de rambursare şi adeverinţa prezentate reiese că respectă graficul;
 7.  Nu corelează datele din bugetul indicativ cu cele din planul financiar;
 8. Nu se corectează erorile apărute din cauza rotunjirilor şi a transformării din euro în lei;
 9. Nu se corelează datele din tabelul cu indicatorii de monitorizare, descrierea din memoriul justificativ (MJ) sau studiul de fezabilitate (SF) şi prognoza veniturilor;
 10. Partea electronică a cererii de finanţare (CD-uri) nu corespunde cu partea tipărită;
 11. În cazul proiectelor cu construcţii-montaj există necorespondenţă între planşele anexate studiului de fezabilitate şi realitatea din teren (amplasament, clădiri, utilităţi);
 12. Nu se prezintă acte de proprietate pentru clădirile prevăzute să se modernizeze, se prezintă doar contracte de comodat, de închiriere; nu se anexează Extras Cartea Funciară ci doar Foaie de Avere;
 13. Nu se prezintă Certificate Fiscale pentru punctele de lucru;
 14. Nu se face o delimitare clară între fundamentarea obiectivelor generale şi a celor specifice;
 15. Nu se prezintă integral documentele obligatorii şi nici toate exemplarele originale necesare;
 16. Prezentarea în ultimul moment a documentaţiilor la Oficiul Judeţean, de multe ori chiar în ultimele ore ale termenului de depunere, cu probleme legate de îndosariere, opisare, ştampilare, semnare;
 17. Demonstrarea necorespunzătoare a viabilităţii economice a investiţiilor propuse;
 18. Se greşeşte la partea economică, fie prin rotunjiri ale TVA, fie prin necorelaţii între producţiile prognozate şi previziunile financiare, fie prin omisiuni de costuri (cu creditele, cu impozitele, şi/ sau taxele legale).

Sursa: Ziarul Unirea

 

Adauga un comentariu

Trebiue sa va autentificati pentru a posta comentarii.

SEO